Pracujeme stále

Na četné telefonické a ústní dotazy sděluji, že dá-li Pán Bůh zdraví, nechystám se v nejbližších letech ukončit svou lékařskou praxi v Táboře a odejít do důchodu.
Ordinují lékaři a lékařky o mnoho let starší.  Podobné zprávy pocházejí od nekorektní konkurence některých zdravotnických řetězců.
Doufám, že budu spolu se svým synem MUDr. Rybářem ještě dlouho o naše pacienty pečovat.

MUDr. Marie Rybářová