Projekt HAIE

Projekt Healthy Aging in Industrial Enviroment HAIE řeší hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha).

Více na:  https://haie.osu.cz/