O nás

Jsme nestátní ambulantní zdravotnické zařízení, které se zaměřuje hlavně na onemocnění pohybového aparátu. Naším pracovištěm je budova polikliniky v centru Tábora. Provozujeme ortopedickou ordinaci včetně ambulantní operativy na sále, který je součástí budovy.

Léčíme onemocnění pohybového aparátu v ordinaci ortopedie a traumatologie, systémová onemocnění kloubů a svalů pak i v ordinaci revmatologie. Také zajistíme vyšetření kyčlí Vašeho dítěte ultrazvukem. Lékařskou péči doplňuje pracoviště fyziatrie a léčebné rehabilitace. V našem zařízení se lze také zaregistrovat k praktické lékařce pro dospělé.

Lékaři i ostatní pracovníci jsou plně kvalifikovaní pro poskytování uvedené péče a soustavně si doplňují vzdělání.

V budově je kromě dalších odborných ordinací také klinická laboratoř, rentgenologické pracoviště, elektrokardiografy, ultrazvukové přístroje atd., takže široké spektrum služeb lze najít pod jednou střechou.

Máme smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:

Název Kód Zkratka
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 VZP

Vojenská zdravotní pojišťovna

201 VoZP
Oborová zdravotní pojišťovna 207 OZP
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211 ZP MV ČR
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 ČPZP

Péči poskytujeme i za přímou platbu. Více informací viz - ceník.